วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Triage สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

            เนื่องด้วยการทำงานให้แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ไม่เหมือนกับการทำงานในแผนกใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน แผนกผู้ป่วยวิกฤติ และในบางช่วงเวลาจำนวนผู้ป่วย และความรุนแรงของการเจ็บป่วยของผู้ป่วยก็ไม่เท่ากัน บางเวลาผู้ป่วยน้อยและไม่หนัก บางเวลาในห้องฉุกเฉินมีผู้ป่วยหนักพร้อม ๆ กันหลายคน การคัดกรองผู้ป่วยจึงมีความสำคัญมาก เพื่อให้ผู้ป่วยหนักได้รับการรักษาอย่างถูกต้องรวดเร็ว ส่วนผู้ป่วยที่หนักรองลงมาก็ได้รับการตรวจรักษาในเวลาที่เหมาะสม 
       
           วิดีโอต่อไปนี้เป็นการคัดกรองผู้ป่วยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองผู้ป่วยกันนะครับ

มาดูกันต่อเลยนะครับ 
หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับโรงพยาบาลที่กำลังจะนำการ Triage มาใช้ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น