วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การฝึกช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิด

การอบรมเชิงปฏิบัตการณ์ 
ฝึกค้นหาระเบิดเบื้องต้น การป้องกันและการลดอันตรายในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในเหตุลอบวางระเบิด ระหว่างวันที่ 15-17 กพ. 2554


การเรียน การฝึกได้ผ่านไปด้วยดี ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและทีม EOD ที่มาให้ความรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น