วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Movies Trailer : การส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยาน

แผนกศัลยกรรม แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชโรงพยาบาลปัตตานี
ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ)

จัดอบรมเรื่อง
การส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยาน


Movie Trailer การฝึกอบรม การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/การส่งต่อทางอากาศยาน

 


ขอบคุณคณาจารย์จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และทีมนักบิน/ช่างเครื่องค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานี 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น