วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2556

1st Case AeroMedical Evacuation at Pattani Hospital


             ผู้ป่วยหญิงอายุ 61 ปี ปฏิเสธโรคประจำตัว เช้าวันนี้ 6 ธันวาคม 2556 ญาติพบผู้ป่วยนอนฟุบหน้า ซึม ๆ เรียกไม่พูดแต่ยังพอพยักหน้าได้ จึงนำส่งรพ.โคกโพธิ์ แรกรับที่รพ.โคกโพธิ์ E3V1M5 Pupils 3 mmBRTL, Bp วัดไม่ได้ คลำPulseได้เบา ๆ จึง Tx as Shock Loading 0.9% NSS Total 2000 ml คลำ Pulse ได้ชัดจึง แต่ยังมี Bp ต่ำ ๆ จึง Start DA(2:1) 5 cc/hr แล้วส่งต่อมารพ.ปัตตานี  ก่อนส่งมาโรงพยาบาลปัตตานี ผู้ป่วยเริ่มรู้สึกตัวมากขึ้น บ่นว่าปวดท้อง

            ที่โรงพยาบาลปัตตานี ผู้ป่วยรู้สึกตัว
Vital signs   : Bp 122/71 mmHg, PR 53 BPM, RR 20/min
HEENT       : Mild Pale, No icteric sclera

Heart           : Normal S1S2, No murmur

Lungs          : Clear Rt = Lt

Abdomen    : Soft, Mild tender at paraumbilical area, no pulsatile mass

Extremities : No Edema

N/S  E3V5M6, Pupils 3mmBRTL, Motor all V, No Neurodeficits

EKG : NSR, No ST-T Change
CXR : Widening Mediastium, Normal lung parenchymal
Bedside Ultrasound : Intimal Flap in Abdominal Aorta
CTA : Aortic Dissection Stanford Type A

          Plan Refer โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แต่อาจาย์แพทย์ติดประชุม จึงได้ประสานไปยังศูยน์รีเฟอร์โรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้คำตอบว่าให้ลองประสานไปที่โรงพยาบาบสุราษฎร์ธานี สรุปคืออาจารย์แพทย์ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีรับเคสจึงเตรียมการส่งต่อ แต่การเดินทางด้วยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง จึงประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อส่งต่อทางอากาศยาน       ถึงแม้ไม่สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจ(ฝนตกหนักมาก) กับตันขับเฮลิคอปเตอร์มาตั้งหลังที่ค่ายเสนานรงค์ อำเภอหาดใหญ่ และได้ประสานส่งต่อ สุดท้ายแล้วผู้ป่วยได้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อย่างปลอดภัยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น