วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รวมภาพ Basic AeroMedical Evacuation: BAME (บะหมี่)


 
        โรงพยาบาลปัตตานี ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้จัดการฝึกอบรมเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยาน ( Basic AeroMedical Evacuation Course ) เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การอบรมและการฝึกผ่านไปได้ด้วยดี นี่คือภาพประทับใจเล็กน้อย ๆ ของผู้จัดและผู้รับการฝึกอบรม

รวบรวมภาพความประทับใจจากผู้เรียนและฝึกหลักสูตร  

Basic AeroMedical Evacuation (BAME)

ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน และนักบินค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น